π=3.14

Η μαθηματική σταθερά (π) είναι ένας πραγματικός αριθμός που μπορεί να οριστεί ως ο λόγος του μήκους της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του στην Ευκλείδεια γεωμετρία και ο οποίος χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα μαθηματικά, τη φυσική και τη μηχανολογία.

Ο συμβολισμός προέρχεται από το αρχικό γράμμα πι της λέξης «περιφέρεια» και έχει καθιερωθεί διεθνώς, ενώ στο λατινικό αλφάβητο συμβολίζεται ως Pi όταν δεν είναι διαθέσιμοι τυπογραφικά ελληνικοί χαρακτήρες. Το π είναι γνωστό επίσης ως σταθερά του Αρχιμήδη (δεν πρέπει να συγχέεται με τον αριθμό του Αρχιμήδη) ή αριθμός του Λούντολφ και πηγή αυτών που γράφω είναι η wikipedia.  Συνήθως χρησιμοποιείται η προσέγγιση (π) ≈ 3,14. Τα πρώτα δεκαδικά ψηφία του (π) είναι: 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510

Στο εικόνιζόμενο καπάκι κυψέλης, βρήκα πρόσφατα τον αριθμό – γράμμα (π) και αν ψάχνεις να βρεις γιατί χάνεις το χρόνο σου και τα διαβάζεις αυτά και τι σχέση μπορεί να έχουν τελικά με τη μελισσοκομία, να σου θυμίσω οτι σήμερα είναι (π)ρωταπριλιά… Καλό μήνα λοιπόν.

Written By

Beekeeper

Greek beekeeper