Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, έχουμε διαμορφώσει την ιστοσελίδα bees.gr σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τέθηκε σε ισχύ την 25.05.2018.

Τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη καταγράφονται μόνο στην καρτέλα επικοινωνίας σε ειδική φόρμα, εφόσον ο επισκέπτης επιλέξει αυτό τον τρόπο επικοινωνίας. Συλλέγονται μόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα και ο ίδιος ο χρήστης καταχωρεί. Ειδικότερα, αποθηκεύεται το όνομά του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, καθώς επίσης το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος που συμπληρώνει αν επιθυμεί.

Η ιστοσελίδα δεν προβαίνει σε καμία περίπτωση στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, ούτε στην αποστολή ή τον διαμοιρασμό τους σε τρίτους. Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα, μέσω αποστολής μηνύματος στο kostas.koutsoukos@gmail.com να ζητήσει τη διόρθωση ή την πλήρη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη λειτουργία της και την ορθή περιαγωγή των χρηστών που την επισκέπτονται. Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα καταγράφει την είσοδο και τις κινήσεις του χρήστη στον ιστότοπο, με σκοπό τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων για τη συνολική κινητικότητα χρηστών. Τα στοιχεία αυτά δεν χρησιμοποιούνται ούτε τυγχάνουν επεξεργασίας πέραν της δημιουργίας στατιστικών και δεν διαμοιράζονται σε τρίτους, φυσικά πρόσωπα, οργανισμούς ή εταιρείες. Κατά την είσοδο ενός χρήστη, εμφανίζεται ενημερωτικό παράθυρο της ύπαρξης cookies και αποδοχής αυτών.