μέλισσα

Εγραφα στο προηγούμενο post:

“Επίσης αν δει κανεις και την τοτε φωτογραφία θα δει οτι η κληση των σωματων τους ειναι διαφορετική. Αλλιώς ηθέλαν να κινήσουν τον αέρα τότε κι αλλιώς τώρα. “(…)

Aυτο που παρέλειψα να πω και ειναι εξαιρετικα σημαντικο, ειναι οτι η διαφορα στην κληση του σώματος δεν ειναι μόνο γιατι θέλει να αερίσει την κυψέλη αλλα γιατι θέλει και να προσδιορίσει την εισοδο.

Η εργάτρια αυτη εκθετει τον αδένα Νasonov. Με τον αέρα που παράγει με τα φτερά της προωθει τις φερομόνες του που παράγει ο αδένας αυτός και διασκορπίζοντας τις στην ατμόσφαιρα καθοδηγεί τις υπόλοιπες εργάτριες στην εισοδο. Πρόμοια κίνηση κανουν οι εργάτριες καθε φορα που θέλουν να δηλώσουν στο σύνολο του μελισσιου εναν προσανατολισμό, οπως πχ κατα τη σμηνουργία.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ολο το θέμα γίνεται γιατι με την αλλαγη των κυψελών δημιουργήθηκε συγχηση στο μελίσσι και ακόμα περισσότερο με το κάπνισμα δημιουργήθηκε αναγκη αερισμου.

Στο video που ακολουθει φαίνεται καθαρα και απο την κίνηση της κοιλίας η προσπάθεια να ελευθερώσει όσο το δυνατο περισσότερες φερομόνες.

In English: Marking the entrance (Nasonov gland)I wrote in the previous posting:
“Also, if  someone looks at the photograph they will see that the angle of their bodies is different.  Then they just wanted to move the air but now.”(…)

What I failed to mention, and it is very important, is that the difference in the angle of the bee’s body is not simply because it wanted to aerate the hive but that it also wanted to mark the entrance.  This worker bee is displaying her Nasonov gland.  With the air which she produces with her wings she propels the pheromones which this gland produces and, spreading them into the atmosphere, she directs the other workers to the entrance.  Workers make similar moves whenever they want to convey to the rest of the hive a direction, such as during swarming.

In this particular case, the behavior occurred because the change of hives had created confusion and, even more, the smoke created a need for air.

In the following video, the effort to send out as many pheromones as possible is clearly indicated by the movement of the belly.

Written By

Beekeeper

Greek beekeeper