Ασφάκα (Φλωμίς η θαμνώδης, Phlomis fruticosa), άνθος

Ασφάκα (Φλωμίς η θαμνώδης, Phlomis fruticosa), άνθος

Written By

Beekeeper

Greek beekeeper