Ασφάκα (Φλωμίς η θαμνώδης, Phlomis fruticosa), μπουμπούκι

Ασφάκα (Φλωμίς η θαμνώδης, Phlomis fruticosa), μπουμπούκι

Written By

Beekeeper

Greek beekeeper