Τα σερσένια

Το 2007 βρέθηκε στα χέρια μου μια φωλιά «σερσενιών» δηλαδή σφηκών Vespa Crabro, η οποία έγινε αντικείμενο φωτογραφήσων, video και αναρτήσεων.
«Τα σερσένια» είναι το αποτέλεσμα αυτών των φωτογραφήσεων.