Πλαίσια διαφορετικών κατασκευαστών και ποιότητας. Μεταξύ των άλλων εμφανών διαφορών έχουν κι άλλη διατομή στις οπές συρμάτωσης

Πλαίσια διαφορετικών κατασκευαστών και ποιότητας. Μεταξύ των άλλων εμφανών διαφορών έχουν κι άλλη διατομή στις οπές συρμάτωσης

Written By

Beekeeper

Greek beekeeper