κρίταμο, κρίθμον το παράλιον ή αλμύρα, (crithmum maritimum)

κρίταμο, κρίθμον το παράλιον ή αλμύρα, (crithmum maritimum)

Written By

Beekeeper

Greek beekeeper