Η λωρίδα με τα κελιά στηριγμένη με δεματικά στη βέργα.

Η λωρίδα με τα κελιά στηριγμένη με δεματικά στη βέργα.

Written By

Beekeeper

Greek beekeeper