Η βασιλοτροφία είναι μια διαδικασία που φαντάζει δύσκολή. Μπορεί όμως να γίνει και σε μικρή κλίμακα με καθόλου επαγγελματικούς χειρισμούς και να έχει και πάλι αποτελέσματα, τηρουμένων των αναλογιών. Οι εικόνες που ακολουθούν είναι από βασιλοτροφία που έγινε την άνοιξη του 2015, καθόλου επαγγελματική και πολύ χαλαρή.

Για να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, ας πούμε ποια είναι αρχή λειτουργίας, αλλά ας κρατήσουμε σαν δεδομένο ότι υπάρχουν παράμετροι και παραλλαγές που δεν αναφέρονται εδώ γιατί θα χρειαστούμε άλλο ένα blog.

Βρίσκουμε λοιπόν ένα δυνατό μελίσσι και του αφαιρούμε τη βασίλισσα, το ένα και μοναδικό πλήρες έντομο της κυψέλης που μπορεί και ωοτοκεί υγειώς ώστε να αναπτυχθεί η συγκεκριμένη αποικία μελισσών.

 Αντί να αφήσουμε το μελίσσι να δημιουργήσει μόνο του και άτακτα μια νέα βασίλισσα προς αντικατάστασης της χαμένης, δημιουργούμε εμείς τις συνθήκες ώστε να γίνει όλο αυτό ελεγχόμενα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, σε τόσο τακτικά τοποθετημένα βασιλικά κελία, ώστε να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Είτε να τα καταστρέψουμε και να τα τρυγήσουμε παίρνοντας τον πολτό, είτε να τα “απαγάγουμε” μόλις  σφραγηστούν και να αξιοποιήσουμε όλες τις νέες βασίλισσες σε άλλα μελίσσια και όχι μόνο την μια αντικαταστάτρια που θα άφηνε κανονικά ζωντανή το μελίσσι.

Για να πετύχουμε την τάκτοποίηση αυτή χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο από το οποίο θα κρεμάσουμε τα βασιλικά κελιά προς εκκόλαψη, αφού πρώτα τα δημιουργήσουμε.

Ένας φτηνός τρόπος είναι να αγοράσουμε μια μπάρα με έτοιμα πλαστικά κελιά στα οποία θα τοποθετήσουμε ένα αυγό ή καλύτερα μια προνύμφη που είναι ικανή να γίνει βασίλισσα. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο μελίσσι και παίρνουμε γονιμοποιημένο γόνο μιας ημέρας, τον τοποθετούμε σε ένα τεχνητό κελί που επίσης έχουμε αγοράσει και εφαρμόζουμε όλη την κατασκευή μέσα στο ορφανό μελίσσι.

Για να πάρουμε τον γόνο από το μελίσσι που γεννάει και να τον βάλουμε μέσα στο τεχνητό βασιλικό κελί χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία. Αυτό που έχει βολέψει εμένα είναι το λεγόμενο εμβολιαστήρι με ελατήριο ή βελονάκι εμβολιασμού το οποίο θα δείξω στο μέλλον πως λειτουργεί.

μελισσοκομικό βελονάκι εμβολιασμού

μελισσοκομικό βελονάκι εμβολιασμού

Η βέργα με τα εμβολιασμένα κελιά μπαίνει στο ορφανό μελίσσι το οποίο ενισχύεται με σφραγισμένο γόνο ανά τακτά χρονικά διαστήματα και η βασιλοτροφία ξεκινά.

Βασιλοτροφία

Βασιλοτροφία

Αυτή νομίζω είναι η απλούστερη βασιλοτροφία χωρίς ακριβό και ιδιαίτερο εξοπλισμό. Επειδή όμως κάποιος μπορεί να μην θέλει να διαθέσει ούτε ένα ευρώ για να πειραματιστεί ή να μην θεωρεί εύκολο τον εμβολιασμό, υπάρχουν ακόμα πιο απλές λύσεις.

Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να κλέψεις ολόκληρα τα κελιά με τον νεαρό γονιμοποιημένο γόνο από κάποιο μελίσι και να τον τοποθετήσεις στο ορφανό, πάλι στηριγμένο σε ένα διαχειρίσιμο πλαίσιο. Σημαντικό είναι βέβαια τα κελιά να τοποθετηθούν έτσι ώστε οι εκκολαπτόμενες μάνες να κρέμονται προς τα κάτω, όπως ακριβώς θα γίνοταν και σε μια μη επηρρεασμένη από τον μελισσοκόμο αντικατάσταση βασίλισσας. Έτσι μπορούμε να πάρουμε είτε λωρίδες γεννημένης κερήθρας, είτε τμήματα.

Ακολουθούν οι φωτογραφίες με τα αποτελέσματα τους, αρκετά διαφορετικές από τα αποτελέσματα της αγοραστής βέργας.

Βασιλικά κελιά σε βέργα βασιλοτροφίας του εμπορίου

Βασιλικά κελιά σε βέργα βασιλοτροφίας του εμπορίου

Κελιά τμηματικά κομένα από κερήθρα με ικανό για βασιλοτροφία γόνο και τοποθετημένα σε μια αυτοσχέδια βέργα.

Μια λωρίδα από κελιά τοποθετημένη απλά με δεματικά σε αυτοσχέδια βέργα.

piifpu:  IMG_9438 2142015 IMG_6161 IMG_5911

Written By

Beekeeper

Greek beekeeper