Ασφάκα (Φλωμίς η θαμνώδης, Phlomis fruticosa),

Ασφάκα (Φλωμίς η θαμνώδης, Phlomis fruticosa)

Written By

Beekeeper

Greek beekeeper