Φιλοξένησε τις φετεινές μικρές διακοπές μου και τις φωτογραφικές μου ανησυχίες. Αφού δεν πήγε καλά η μελισσοκομική μου χρόνια, αναλαμβάνουν άλλοι να επικονιάσουν τα φύτα.

butterfly polinator

Παράλληλα μέσα από ατυχήματα κατά τη βρώση πρωινού με μέλι στην αυλή, στρατιές από μυρμήγκια μου θυμίζουν τη ρήση:

Δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται.

Παλιότερες εργασίες στην κρεβατίνα, μου θυμίζουν οτι έχω ακόμα τη μελισσοκομική ιδιότητα. Οπώς παλιότερα, έτσι και τώρα, κομμάτια από παλιά πλαίσια που έχουν πλέον άλλες χρήσεις, φωνάζουν. Νεαρέ! Είσαι και μελισσοκόμος.

ants eating honey from kostas.koutsoukos on Vimeo.

hive frame κρεβατίνα

Written By

Beekeeper

Greek beekeeper