Το τμήμα γόνου που αφαιρέσαμε πριν, σφηνομένο σε μια κομένη σύρριγγα για βάση και τοποθετημένο σε μια αυτοσχέδια βέργα

Το τμήμα γόνου που αφαιρέσαμε πριν, σφηνομένο σε μια κομένη σύρριγγα για βάση και τοποθετημένο σε μια αυτοσχέδια βέργα

Written By

Beekeeper

Greek beekeeper