Κερήθρα με γόνο ικανό για βασιλοτροφία. Έχει αφαιρεθεί ένα μικρό κομάτι του

Κερήθρα με γόνο ικανό για βασιλοτροφία. Έχει αφαιρεθεί ένα μικρό κομάτι του

Written By

Beekeeper

Greek beekeeper