Κερήθρα από την οποία έχει αφαιρεθεί μια λωρίδα με "γεννημένα" κελιά

Κερήθρα από την οποία έχει αφαιρεθεί μια λωρίδα με “γεννημένα” κελιά

Written By

Beekeeper

Greek beekeeper